Trøyst

Arrangementsinformasjon

Trøyst

Ruth Wilhemine Meyer, Nils Henrik Asheim og Alexander Røynstrand gjev oss ein melankolsk time med salmar og orgelbrus


konsert
hardanger
kyrkje
musikkfest
festival

Restriksjoner

Full refusjon på billettar ved kansellering grunna koronarestriksjonar.