Spellemenn

Arrangementsinformasjon

Dei forvaltar og fornyar ein stor kulturarv. Ber med seg historiene til alle dei som har vore med i lenka av munnleg overføringstradisjon. Slåttar lært på kjøkenet hos ein meisterspelemann, som igjen har lært han av sin bestefar, og slik går det bakover og bakover, men alltid i utvikling og endring. Nye slåttar kjem til og nye variantar av dei gamle oppstår. Historiene vandrar med oss.

Nils Økland, Benedicte Maurseth & Håkon Stene


Billetten gjeld for heile programmet under Diktardagen. 

Arrangert i samarbeid med Hardanger folkemuseum og Olav H. Hauge-Senteret.

utne
hardangerfolkemuseum
nilsøkland
håkonstene
hardangermusikkfest
benedictemaurseth