Sans for sider

Arrangementsinformasjon

Ulike sanseinntrykk påverkar kvarandre. Musikk kan påverke korleis vi oppleve mat – og omvendt. I denne konserten utforskar vi korleis vårt eige sanseapparat kan bli ein inngang til å oppleve musikk på ein ny og annleis måte. Kva skjer i hjernen når vi høyrer to melodiar på ein gong? Kva skjer når ein smak treffer ein annan? Korleis smakar Geirr Tveitt sin musikk? Kva for tonehøgder korresponderar med surt, salt og søtt? 

Vi kombinerer fire korte musikkstykke av Geirr Tveitt, Edvard Grieg, Maurice Ravel og Fartein Valen med ulike sidersortar frå Alvavoll sidergard. På fjøla har vi bitar av norskproduserte ostar.


Med Annabel Guaita (klaver) og Janice Wang (smaksforskar)

sider
hardanger
alvavoll
musikkfest
annabel guaita
thomas digervold

Restriksjoner

Kjøpte billettar refunderast ikkje