Nordiske Røyster

Arrangementsinformasjon

Nordiske Røyster


Avslutningskonsert


Det ærefulle oppdraget med å musikalsk avslutta årets festival går til Ruth Wilhelmine Meyer, Nils Henrik Asheim og Nordic Voices som byd på avslutningstonar med etterklang. Ærverdige Ullensvang kyrkje er arena når me rundar av den 25. utgåva av Hardanger Musikkfest.

Årets festival har hatt eit sterkt vokalfokus og ei rekkje av dei fremste røystene me har i landet bidreg på den gjeve avsluttinga.

Nordic Voices bidreg på avslutninga av årets festival

Ruth Wilhelmine Meyer Nils Henrik Asheim - organist, pianist og komponist

konsert
ullensvang
kyrkjekonsert

Restriksjoner

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.