Nils Økland & Kristin Skaare med vener

Arrangementsinformasjon


Meistermøte på Krossvoll! Med garanti om god stemning.

Kristin Skaare og Nils Økland får fritt spelerom.


Begge har ein hang mot vare stemningar og sarte utrykk, men råskap og speleglede er også ein sjølvsagt del av paletten.

Kristin Skaare reknas som ei av dei mest inderlege og allsidige pianistane me har og Nils Økland er ein av Norges fremste felespelare og ein fornyar av folkemusikktradisjonen. 


Kristin Skaare vert rekna som ei av våre mest inderlege og allsidige pianistar og Nils Økland er kjend som ein viktig fornyar av folkemusikktradisjonen i tillegg til å vere ein meisterspellemann.

konsert
krossvoll
lofthus
kristinskaare
nilsøkland

Restriksjoner

Kjøpte billettar refunderast ikkje