I Dovregubbens hall

Arrangementsinformasjon

I Dovregubbens hall - musikk mellom losjane


Musikalske impulsar knytt til Frimurarrørsla

Vel møtt til vidgjetne og stemningsfulle Krossvoll til eit stjernegalleri i ein særprega og eineståande konsert.

Ei rekkje ritar og løyndomar er knytt til frimurarrørsla, og overraskende mange komponistar har vore medlem av losjane gjennom tidene. Gjennom ord og tonar inviterer me til kammermusikalsk seanse på Krossvoll

Meverkande:
Thorsten Johanns
Marianna Shirinyan
Ernst-Simon Glaser
Silje Aker Johansen
Vertavo

Vertskap: kunstnerisk leiar Gunilla Süssmann

"Mozart in lodge, Vienna" (1798) av Ignaz Unterberger (1748 - 1797)
konsert
krossvoll
lofthus

Restriksjoner

Full refusjon på billettar ved kansellering grunna koronarestriksjonar.