Hardanger Musikkfest 2019 - Festivalpass/Hardangerpass

Arrangementsinformasjon

Festivalpasset gir åtgang til alle konsertar, men enkeltbillettane til dei konsertane du ynskjer å gå på, må hentast ut av billettsalet vårt: billett@hardangermusikkfest.no, på heradshuset i Ullensvang fram til festivalstart, eller på festivalkontoret på på Lofthus under festivalen. Du vil og få ein kode du kan bruke for å reservere plass elektronisk etter at kjøpet er gjort. Det er fleire konsertlokale med få plassar, så ver ute i god tid med å henta ut dei du ynskjer! På konsertar med servering er det eit tillegg i prisen. Hardangerpasset gjeld berre for fastbuende i Hardanger.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.