page view image

Festivalkviss

Arrangementsinformasjon
event image

Festivalkviss på Lofthus Ekspedisjon

Uformell og variert kviss med musikalske overraskingar! 

Kvissleiing: Karl Ystanes og Anna Gursli Langesæter

kviss quiz lofthus lofthusekspedisjon hardangermusikkfest