Den musikalske hjernen

Arrangementsinformasjon

Den musikalske hjernenVel møtt til spanande innsikt i musikk når Geir Olve Skeie snakkar om kva påverknad musikk har på hjernen. Annabel Guaita er musikalsk makker.

Geir Olve Skeie er nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor II ved Griegakademiet, kor han underviser om musikk og hjernen. Han er i tillegg utdanna pianist frå Griegakademiet i Bergen, kor han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjonar, og har mellom anna forska på musikken sin påvirknad på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sjukdom og hjerneskadar. 

Musikalsk makker: Annabel Guaita


hardangermusikkfest
hardanger
lofthus
musikkfest
skrivargarden
annabeguaita
geirolveskeie

Restriksjoner

Kjøpte billettar refunderast ikkje