Bygdefest med Ytre Suløen

Arrangementsinformasjon

Det vil venteleg svinge skikkeleg på Krossvoll når dette fyrverkeriet av eit jazzband spelar opp til bygdefest!

Ytre Suløen har eit uttrykk som blandar tradisjonell amerikansk jazz med gospel og negro spirituals, med rom for personlege tolkningar og stilar. Framfor å gi ein nøyaktig gjenskaping av 20- og 30-åra spelestil, er ensemblet inspirert av New Orleans si ånd: Det vil seie at konsertane er prega av underhaldning, speleglede og å ha det gøy!  Kanskje er det nettopp derfor dei har fått æresborgerskap av sjølveste jazzhovudstaden New Orleans. Ytre Suløen er, med andre ord, eit anna namn for fest! 

konsert
krossvoll
lofthus
ytresuløen

Restriksjoner

Kjøpte billettar refunderast ikkje