Blås

Arrangementsinformasjon


Blås


Nærare fjorden kjem ein ikkje! Blåsarar frå Sjøforsvarets Musikkorps fyller fjorden med musikk. Eit avgrensa antal publikum får høve til ei ekstraordinær musikkoppleving.

Det vart opna landhandel i Graaten 1894 og stoppestad for dampskip i 1899. I kjellaren er det eit gammalt saftpresseri kor dei den eine hausten pressa 19 000 liter for hand. Det renn ein bekk gjennom huset som vart nytta til å drive turbinanlegget. I dag er det både overnatting og eit unikt konsertlokale - dessutan er det heimen til Therese Bakke og hennar familie!


Store opplevingar nør musikken. Frå ein tidlegare konsert i Graaten


konsert
ullensvang
graaten
hardanger musikkfest

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderast ikkje