Gåvekort Hardanger Musikkfest 2023

page view image
Order gift cards

Available items

Gåvekort Hardanger Musikkfest 1000 kr
Gåvekort Hardanger Musikkfest - 500 kr
Gåvekort Hardanger Musikkfest - 250 kr
event image

Event information

Arrangementsinformasjon

Gje eit gåvekort på valfritt arrangement på Hardanger Musikkfest i 2023!


Den som får gåvekortet kan sjølv kan sjølv velja kva tilskiping det kan brukast på. 

Alle arrangement ligg på www.hardangermusikkfest.no.

Gåvekortet kan brukast på kjøp på nett eller i døra på det utvalde arrangementet (under føresetnad at det ikkje er utselt). Saldo på gåvekortet sjekkar ein på www.ticketco.no

Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato.

Dersom billetten er dyrare enn beløpet på gåvekortet betalar ein mellomlegget. Brukar ein ikkje heile beløpet i eitt kjøp kan ein bruka det på eit seinare billettkjøp.

Velkomen til Hardanger Musikkfest!Tags

hardangermusikkfest
hotelullensvang
Organizer
Hardanger Musikkfest